CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội đồng nhân dân xã Ninh Hải tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
12/07/2022 12:00:00

Hội đồng nhân dân xã Ninh Hải tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 11/7/2022, tại Hội trường UBND xã Ninh Hải, Thường trực HĐND xã Ninh Hải tổ chức kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có: Bà Trần Thị Hồng Thắm - Phó Ban pháp chế HĐND huyện và Ông Bùi Văn Cường - Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, các ông bà là đại biểu HĐND xã, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể của xã; Các nhà trường, Y tế, Thú ý, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Mặt trận thôn.

Chủ toạ kỳ họp Ông Đào Quốc Chiến - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND xã 

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Ninh Hải, khóa XXII đã xem xét:

- Báo cáo kết quả thực phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo Quyết toán ngân sách xã năm 2021; Báo cáo kế hoạch bổ sung đầu tư công năm 2022: công trình trụ sở Công an xã Ninh Hải.

Ông Đào Văn Hải - Phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022,
giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

- Kỳ họp cũng được nghe thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Ủy ban MTTQVN xã thông báo về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022;

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; HĐND xã Ninh Hải nhận định, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành tích cực của UBND xã, sự giám sát có hiệu quả của HĐND, cùng với sự ủng hộ của nhân dân nên tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đều đạt so với kế hoạch của UBND huyện giao và Nghị quyết HĐND xã đề ra. Tổng giá trị thu nhập ước đạt 175,83 tỷ đồng, đạt 51,94% kế hoạch năm, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm 2021, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục phát triển; thực hiện các chế độ đối với các gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công Đại hội TDTT xã lần thứ IX và bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được kết quả tích cực, 3 nhà trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả; công tác xây dựng Nông thôn mới đạt được kết quả, tiếp tục giữ vững và phát triển 19/19 tiêu chí; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở thôn tiếp tục được duy trì đạt kết quả, 3 thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hoá; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; với sự nỗ nực phấn đấu, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Kỳ họp xem xét thôi làm đại biểu HĐND xã khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết cho thôi làm Đại biểu HĐND xã khoá XXII nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm Uỷ viên UBND xã; thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết bầu bổ sung UBND xã; thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã.

Tại kỳ họp lần này đại biểu cũng được nghe UBND xã báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND xã tại các thôn trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã khoá XXII; đối với các ý kiến chất vấn của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND chuyển đến đã được UBND xã trả lời bằng văn bản và Chủ tịch UBND xã giải trình, làm rõ ngay tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND xã tham gia y kiến tại kỳ họp 
 
Ông Vũ Văn Diệu - Chủ tịch UBND xã tiếp thu và làm rõ các ý kiến kiến nghị tại kỳ họp 

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết bao gồm:

- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

- Về phê chuẩn Quyết toán ngân sách xã năm 2021.

- Về bổ sung đầu tư công xây dựng trụ sở Công an xã.

Được sự nhất trí của 100% đại biểu HĐND xã có mặt. Kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc vào biểu chiều cùng ngày.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 06:46:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 48,920