VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Ninh Hải triển khai kế hoạch tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022
07/07/2022 12:00:00

Xã Ninh Hải triển khai kế hoạch tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ngày 06/7/2022, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Ninh Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã Ninh Hải năm 2022 xây dựng kế hoạch tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn xã, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

3. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện được tổ chức rộng khắp; các hoạt động thiết thực, hiệu quả, an toàn, tránh hình thức; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ, PHƯƠNG CHÂM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Thời gian, chủ đề, phương châm

* Thời gian: Từ 01/6/2022 đến 31/8/2022.

* Chủ đề: Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

* Phương châm:Thanh niên Ninh Hải sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản

(1). Phối hợp tổ chức khám bệnh tình nguyện, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho trên 100 đối tượng chính sách.

(2). Phấn đấu ít nhất 100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

(3). Tập hợp trên 80%thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

(4). Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các Chi Đội trên địa bàn xã, nhận bàn giao học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương.

(5). Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp trao tặng các suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

(6). Phối hợp với với CC LĐTB – XH xãtổ chức các hoạt động tri ân gia đình chính sách, tổ chức “Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹnhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền

Chú trọng công tác tuyên truyền về các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội nhằm vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu niên nhi đồng năm 2022.

Công tác tuyên truyền tập trung phản ánh những mô hình, giải pháp, cách làm hay từ cơ sở; phát hiện, tuyên dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tham gia hoạt động xung kích tình nguyện tại địa phương.

2. Các hoạt động tình nguyện

2.1. Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thắp sáng đường giao thông nông thôn; thực hiện chỉ tiêu tặng công trình vui chơi cải tạo điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi; các hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”; tham gia xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư;tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi,…

Tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn an ninh trật tự đô thị; tiếp tục xây dựng mớivà nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”trên địa bàn xã.

2.2. Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổ chức các hoạt động triển khai chương trình “Vì một Ninh Hải xanh”, trồng mới và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường…

2.3. Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội

Tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khoẻ, khámbệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mới và tu sửa nhà nhân ái; tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa. Tổ chức Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

2.4. Tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ Đoàn về khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; kết nối các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho thanh niên khởi nghiệp; tìm kiếm và kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp,

2.5. Tình nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Tổ chức tốt các hoạt động bàn giao thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Tổ chức các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục thiếu nhi giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh...

- Huy động nguồn lực xây dựng, duy trì các điểm vui chơi giải trí, điểm vui chơi công cộng cho thiếu nhi. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường cho thiếu nhi.

-Tổ chức giải bóng đá thanh thiếu nhi trong xã.

- Tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động như: “Giải bóng đá nhi đồng; Giải bơi thiếu niên, nhi đồng”. Tổ chức Liên hoan “tiếng hát Tuổi thân tiên” huyện Ninh Giang hè năm 2022.

- Hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Tuyên truyền việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em như đuối nước, điện giật...

- Tăng cường giáo dục truyền thống cho thiếu nhi qua các hoạt động: chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, giữ gìn vệ sinh các di tích lịch sử, nơi công cộng, tham gia thắp nến tri ân...

- Tổ chức tâp huấn kỹ năng, nghiệp vụ hè 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn xã là cơ quan th­ường trực Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp xã, có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện; là đầu mối liên kết, phối hợp hoạt động giữa các ban ngành đoàn thể, đơn vị; Kiểm tra hoạt động hè tại các chi đoàn, tập hợp kết quả và tham mưu công tác đánh giá, tổng kết, thi đua, khen thưởng.

2. Các thành viên ban Chỉ đạo hoạt động hè căn cứ kế hoạch và phân công nhiệm vụ được phân công triển khai có hiệu quả và đạt kế hoạch đề ra.

3. Giao cho Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ninh Hải thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian hoạt động hè đặc biệt tại giải bóng đá hè năm2022 và lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, hội trại hè năm 2022, tham mưu cho UBND xã hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm nhiệm vụ.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, HộiPhụ nữ xã có văn bản chỉ đạo các thành viên trong chi hội, phân hội nhận đỡ đầu hoạt động hè tại các thôn, xóm; tổ chức vận động thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, vận động quyên góp, tham gia tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, cựu TNXP, gia đình thương binh, liệt sĩ vào các ngày lễ như: Ngày Truyền thống lực lượng TNXP(15/7); ngày thương binh - Liệt sỹ (27/7).

5. Về kinh phí hoạt động: Nguồn kinh phí hoạt động hè được ngân sách nhà nước hỗ trợ và xã hội hóa từ sự đóng góp của cộng đồng dân cư, các nhà hảo tâm…Ngoài phần ngân sách phân bổ đầu năm, đề nghị các thôn xóm làm công tác xã hội hoá kinh phí để hoạt động hè.

V. TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN, TỔNG KẾT, THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Tổ chức lễ ra quân, tổng kết:

1. Tổ chức môn bóng đá thiếu niên nam thuộc khuôn khổ Đại hội TDTT (dự kiến ngày 16/7).

2. Tham gia tập huấn hoạt động hè 2022 (Tháng 6).

3. Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân nhân 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (Tháng 7).

4. Tham gia Giải Bơi thiếu niên nhi đồng (Tháng 7).

5. Tham gia Giải bóng đá Nhi đồng U10 huyện (Tháng 7).

6. Tham gia Ngày hội hồng – Hiến máu nhân đạo (Tháng 7).

7. Tham gia Liên hoan “Tiếng hát Tuổi thần tiên hè năm 2022”.

8. Tổ chức Hội trại hè năm 2022(tháng 8)

9. Tổng kết hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 (Tháng 9).

2. Thi đua, khen thưởng:

Kết thúc hoạt động hè và chiến dịch tổ chức tổng kết gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban chỉ đạo Hoạt động hè cấp xã xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua cho từng chi đoàn ngay từ đầu hè. Tiến hành kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả hoạt động của các chi đoàn làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Trên đây là kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và Chiến dịch TNTN hè xã Ninh Hải năm 2022 đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung của kế hoạch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 07:10:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 9
Tất cả: 48,921