CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ NINH HẢI: Về việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia
15/04/2022 12:00:00

Xã Ninh Hải triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện Ninh Giang về triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước và thực hiện cải cách hành chính. Theo kế hoạch, trong tháng 3 năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tập huấn, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật thực hiện chứng thực bảo sao từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia cho cán bộ làm công tác chứng thực tại hai cấp huyện và cấp xã.

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với văn bản chính.

Luật quy định, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Bản sao điện tử đã chứng thực được ký số, đóng dấu số, kết quả được gửi trả qua môi trường điện tử, được gửi vào email của cá nhân, tổ chức hoặc tài khoản trên Cổng DVCQG; phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được thu, hiện tại giống như phí chứng thực bản sao từ bản giấy.

Một bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng nộp cho nhiều bộ hồ sơ trực tuyến khác nhau (thay vì mỗi bộ hồ sơ phải có một văn bản chứng thực riêng). Cá nhân, tổ chức đã nộp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính thì không phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Như vậy, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, hạn chế tối đa việc nộp bản sao chứng thực hay xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ như hiện nay.

Để thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải đề nghị tổ chức, cá nhân cần mang bản chính giấy tờ cần chứng thực và các giấy tờ liên quan đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã gặp Đ/c Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch để được hướng dẫn thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1708
Trước & đúng hạn: 1707
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 02:13:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 131,253