PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Ninh HảiTổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
02/03/2023 12:00:00

Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Ninh Hải Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Ninh Hải

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-MT, ngày 14/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ninh Giang về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-MT, ngày 20/02/2023 về Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 02/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.

Luật đất đai sửa đổi có 16 chương 247 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi bổ sung 184 điều bố sung 41 điều mới và bãi bỏ 8 điều. Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến các mặt đời sống kinh tế xã hội. Đã có 34 lượt ý kiến đồng thuận với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi...

Tổ chức hội nghị thảo luận, lấy ý kiến trên địa bà xã Ninh Hải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 23:20:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863