PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Xã Ninh Hải: tổ chức xử lý các hành vi vi phạm đất đai
11/11/2023 10:41:35

Xã Ninh Hải: tổ chức xử lý các hành vi vi phạm đất đai

UBND xã Ninh Hải tập trung chỉ đạo quyết liệt giải toả các công trình vi phạm xây dựng quá diện trên khu chuyển đổi cây trồng vật nuôi, các hộ xây dựng trên khu chuyển đổi cây trồng và các hộ tự ý chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng cây lâu năm, triển khai giải tỏa triệt để, đồng thời hạn chế phát sinh vi phạm mới.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản”; Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 26/04/2022 của Huyện uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 950/UBND-TNMT ngày 07/11/2023 của UBND huyện Ninh Giang về việc tăng cường quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai;

Trong thời gian vừa qua tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai của người dân trên địa bàn xã diễn biến phức tạp. UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp liên quan đến Luật đất đai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, tập trung rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua nhiều lần làm việc và xử lý hành vi vi phạm đối với các hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, một số hộ gia đình, cá nhân vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở, công trình vi phạm vượt quá diện tích cho phép tại các khu chuyển đổi cây trồng; đất chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tự ý chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm.

Ngày 06/11/2023, Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải đã ban hành Ban hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo giải toả các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn xã Ninh Hải. Ngày 9/11/2023, ban hành Thông báo số 88/TB-UBND về việc xử lý các hành vi vi phạm đất đai trên địa bàn xã Ninh Hải. UBND xã Ninh Hải đã thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai tiến hành giải toả, tháo rỡ các công trình vi phạm.

Ngày 10/11/2023, Ban chỉ đạo giải toả các công trình vi phạm xã họp triển khai phân công nhiệm vụ tiến hành kiểm tra việc khắc phục sai phạm của các hộ vi phạm. Kết quả các hộ vi phạm đều chấp hành thông báo của UBND xã và đã tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tuy đã đạt được những kết quả khả quan trong xử lý, giải tỏa vi phạm về đất đai nhưng có thể tình trạng tái vi phạm hoặc vi phạm mới phát sinh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do vậy, cùng với quyết tâm, nỗ lực trong xử lý, giải tỏa vi phạm, UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn và trưởng các thôn tăng cường nắm bắt, theo dõi, quản lý, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng, biểu hiện của vi phạm về đất đai, giao thông, thuỷ lợi ngay từ khi mới phát sinh. Quan điểm chỉ đạo của UBND xã là kiên quyết xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh.

Sau đây là một số hình ảnh các hội vi phạm tự giác tháo rỡ các công trình vi phạm:

 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 23:49:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863