AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tập huấn công tác hòa giải cơ sở theo hình thức trực tuyến
09/11/2021 02:03:01

Nhằm nâng cao vai trò của Hòa giải viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và thực hiện Văn bản số 91/PTP ngày 04/9/2021 của Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang về việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải năm 2021, ngày 14/10/2021, Ủy ban ban nhân dân xã Ninh Hải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 23 hòa giải viên ở 03 thôn trên địa bàn xã theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu một số quy định của Luật Hòa giải như: Khái quát chung về hòa giải cơ sở, nguyên tắc hòa giải cơ sở, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải, cách thức tiến hành hòa giải….và một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở, như: Kỹ năng tiếp cận đối tượng để nắm bắt thông tin về vụ, việc hòa giải và nhu cầu lợi ích của các bên; Kỹ năng yêu cầu các bên cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc; Kỹ năng xem xét, xác minh vụ việc; Kỹ năng tìm mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu…

Đồng thời các đại biểu đưa ra một số tình huống để trao đổi thảo luận tai hội nghị. Sau buổi tập huấn, các tổ trưởng tổ hòa giải hoàn thành đánh giá vào phiếu đánh giá kết quả sau tập huấn. Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm vững thêm các quy định của pháp luật, quy định, nhiệm vụ của tổ hòa giải ở cơ sở để từ đó giúp cho tổ hòa giải làm tốt hơn công tác hòa giải./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 16:11:09)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 18
Tất cả: 54,124