PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang
13/04/2023 12:00:00

Hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NINH GIANG

Ngày 23/3/2023, UBND huyện Ninh Giang Công văn số 207/UBND-KT&HT về hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Theo đó, người dân đã và đang tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư mới phải xin cấp phép theo quy định. Sau đây UBND xã Ninh Hải xin trích dẫn nội dung Công văn số 207/UBND-KT&HT, ngày 23/3/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang để cán bộ và nhân dân xã Ninh Hải nắm rõ và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Sau đây là nội dung chính của công văn:

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn có nhiều khu dân cư mới được quy hoạch và đã thực hiện xong việc đấu giá quyền sử dụng đất. Người dân đã và đang tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu dân cư mới và khu đô thị (thị trấn Ninh Giang) nhưng không thực hiện việc xin cấp phép xây dựng theo quy định; các trường hợp được miễn phép xây dựng thì không thực hiện việc thông báo việc khởi công công trình cho chính quyền địa phương, dẫn đến nhiều công trình xây dựng sai mốc giới và quy định quản lý quy hoạch.

Vì vậy để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, UBND huyện hướng dẫn trình tự thủ tục đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn huyện như sau:

I. Đối tượng và thủ tục hồ sơ xin cấp phép xây dựng

1. Đối tượng phải xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo đối với công trình nhà ở riêng lẻ phải được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy phép xây dựng, ngoại trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020) và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Về thành phần hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Khi chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa cải tạo công trình nhà ở riêng lẻ chủ đầu tư hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện.

2.1. Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng mới ( theo điều 46, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng (Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (nếu có yêu cầu); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng (nếu có yêu cầu).

- Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề. b) Hồ sơ cấp Giấy phép xây sửa chữa, cải tạo (theo điều 47, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

- Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

2.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ

2.3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

3. Xử lý vi phạm hành chính (Quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng)

3.1. Đối với hành vi xây dựng không phép

a) Phạt tiền: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;

b) Biện pháp khắc phục hậu quả

- Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm (mà hành vi vi phạm đã kết thúc)

- Đối với hành vi vi phạm mà đang thi công xây dựng thì ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 81 nghị định 16/2022/NĐ-CP

3.2. Đối với hành vi xây dựng sai phép

a) Phạt tiền: từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm với các hành vi vi phạm thi công sai phép (mà hành vi vi phạm đã kết thúc)

II. Trách nhiệm của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng hiện hành liên quan đến việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; chương IV của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021; điều 19 và mục 4 của Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương) và các văn bản khác liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công như: Nhà ở riêng lẻ tại đô thị và các Khu dân cư đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm thông tin về tình hình thi công xây dựng đối với tất cả các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ và kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền, thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn về UBND huyện vào ngày 25 hàng tháng.

- Đề xuất và trình UBND huyện điều chỉnh quy định quản lý quy hoạch tại các điểm dân cư, khu dân cư quy hoạch mới khi các quy định về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đã được điều chỉnh tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; chương IV của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 và đã được được UBND tỉnh bãi bỏ tại quyết định số 06/2022/QĐUBND ngày 27/4/2022 về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Hải Dương trong đó có nội dung liên quan đến bãi bỏ khoản 3, điều 3 về cấp phép xây dựng của Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016.

2. Đài Phát thanh huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng hiện hành liên quan đến việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện cấp giấy phép xây dựng khi nhận được đề nghị của các tổ chức, cá nhân thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trên địa giới hành chính từ hai xã trở lên thuộc địa bàn quản lý. Tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh lại các quy định quản lý quy hoạch để phù hợp với các quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các phòng chuyên môn của huyện; các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện.

>>> Click vào đường link để xem chi tiết: Công văn số 207/UBND-KT&HT của UBND huyện V/v hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 00:46:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863