PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
Một số điểm mới của Nghị định 37/2022/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
28/10/2022 12:00:00

Một số điểm mới của Nghị định 37/2022/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 37/2022/NĐ-CP

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ninh Hải giới thiệu một số nội dung của Nghị định quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Các mức phạt tăng gấp nhiều lần so với Nghị định 120/2013/NĐ-CP

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP, vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng (quy định cũ phạt tiền từ 800.000-1.200.000 đồng).

- Đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tiền từ 12-15 triệu đồng.

- Đối với một trong các hành vi sau: Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự, phạt tiền từ 15-20 triệu đồng (quy định cũ phạt tiền từ 2-4 triệu đồng).

- Đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 25-35 triệu đồng.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP vi phạm quy định về nhập ngũ.

- Đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, (quy định cũ phạt tiền từ 1,5-2,5 triệu đồng).

- Đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

- Đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 2 trường hợp quy định nêu trên, phạt tiền từ 50-75 triệu đồng.


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 154
Trước & đúng hạn: 154
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/03/2024 04:06:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0