LỊCH LÀM VIỆC
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ NINH HẢI (Từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)
18/01/2022 12:00:00

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC NĂM CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ NINH HẢI

(Từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)

STT

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ

trách

I

Quý I

 

1

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán năm 2022, vốn đầu tư, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tổ chức hợp đồng khoán diện tích đất ao, ao đã lấp, diện tích đất công điền giai đoạn 2022 – 2026 theo Nghị quyết của HĐND xã.

Đ/c Chủ tịch UBND

2

Tổ chức đón nhận chiến sỹ quân sự xuất ngũ trở về địa phương năm 2021; Tổ chức Lễ giao quân năm 2022.

Tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022.

Đ/c Chủ tịch UBND

3

Chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Đảm bảo ANTT, ATXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; Triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn của địa phương và của đất nước năm 2022.

Đ/c Chủ tịch UBND

4

Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch: tuyên truyền, PBGDPL; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2022.

Đ/c Chủ tịch UBND

5

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Chỉ đạo việc công khai bản kê khai tài sản và thu nhập cá nhân và báo cáo cấp trên theo quy định; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

Đ/c Chủ tịch UBND

6

Chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022, cung ứng giống, vật tư, gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ dịch hại trên lúa; phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

7

Kiểm tra việc nạo vét hệ thống kênh mương, thủy lợi, tu sửa vị trí bị hư hỏng. Kiện toàn BCĐ và xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2022; Tổ chức phát động tết trồng cây đầu xuân 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

8

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định; Thực hiện công tác quản lí nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn xã. Hoàn thiện, đề nghị UBND

Đ/c Chủ tịch UBND

 

huyện cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân (đối với những trường hợp đã được xã xét duyệt).

Hướng dẫn kê khai, lập Sổ bộ thuế đất phi nông nghiệp. Khởi công Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu học; Cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã.

 

9

Hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030.

Đ/c Chủ tịch UBND

10

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng xuân năm 2022.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên

địa bàn.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

11

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công, hộ nghèo và Kế hoạch viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán 2022; Rà soát thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

không có khả năng, điều kiện ăn tết.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

12

Tổ chức động hiến máu tình nguyện năm 2022 và hiến máu

tình nguyện đợt 1 năm 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

II

Quý II

 

1

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện, báo cáo, tờ trình... Trình kỳ

họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đ/c Chủ tịch UBND

2

Tổ chức di chuyển đường điện hạ thế điểm dân cư mới thôn

Đồng Bình.

Đ/c Chủ tịch UBND

3

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các hộ lấn chiếm đất hành làng đường bờ hồ

Bồng Lai.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

4

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp nhà lớp học 6 phòng Trường Tiểu

học; Cải tạo Trụ sở làm việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã.

Đ/c Chủ tịch UBND

5

Chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hai lúa, thu hoạch lúa Chiêm Xuân 2022; chỉ đạo sản xuất vụ mùa và trồng cây vụ đông năm 2022; Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu thành

viên HTXDVNN Đồng Bình và Bồng Lai.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

6

Chỉ đạo bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 –

2024.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

7

Hoàn thành việc lập Quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn

Bồng Lai

Đ/c Chủ tịch UBND

8

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện xem xét cấp QSDĐ

cho nhân dân đối với đất độc lập, dôi dư, xen kẹp.

Đ/c Chủ tịch UBND

9

Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

trên địa bàn.

Đ/c Chủ tịch UBND

10

Tổ chức đăng ký NVQS đối với tuổi 17 theo quy định của

pháp luật.

Đ/c Chủ tịch UBND


11

Kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng

thực đợt I/2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

12

Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn năm 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

III

Quý III

 

1

Tổ chức phát động ra quân tuyên truyền giải tỏa hành lang ATGT đường bộ.

Chỉ đạo thực hiện tốt tháng ATGT - tháng 9/2022; dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học mới 5/9.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

2

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất

nước.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

3

Phối hợp tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2021 –

2026.

Đ/c Chủ tịch UBND

4

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giám sát thi công đối với

các công trình thực hiện năm 2022; hoàn thiện hồ sơ, thanh toán khối lượng theo quy định.

Đ/c Chủ tịch UBND

5

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy

hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp

luật về đất đai, GTTL và môi trường.

Đ/c Chủ tịch UBND

6

Xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách NCC, Kế hoạch dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ

nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

7

Chỉ đạo Tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên

truyền cổ động cho ngày "Toàn dân đưa trẻ tới trường".

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

IV

Quý IV

 

1

Tổng kết công tác năm 2022

Đ/c Chủ tịch UBND

2

Chỉ đạo chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND

xã khóa XXII

Đ/c Chủ tịch UBND

3

Đánh giá công tác CCHC, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" tại xã; tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022; kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, công

chức 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

4

Triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2023.

Đ/c Chủ tịch UBND

5

Triển khai sản xuất vụ đông 2022; đôn đốc kiểm tra công tác tiêm phòng và chỉ đạo phương án phòng chống rét cho gia

súc, gia cầm và thủy sản.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

6

Phối hợp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; bình xét, công nhận các danh hiệu gia đình, thôn, cơ quan, đơn vị văn

hóa.

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND

7

Chỉ đạo thực hiện đảm bảo chính sách người có công, đối

tượng bảo trợ xã hội... theo quy định; tổ chức rà soát hộ

Đ/c Phó Chủ tịch

UBND


 

nghèo, cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung

bình năm 2022.

 

8

Lập hồ sơ san lấp Sân vận động thôn Bồng Lai.

Đ/c Chủ tịch UBND

9

Lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng hoàn thành

năm 2022.

Đ/c Chủ tịch UBND


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1061
Trước & đúng hạn: 1061
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 13:09:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0