CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND xã Ninh Hải: công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân xã lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - Thể thao
09/02/2022 12:00:00

UBND xã Ninh Hải: công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân xã lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - Thể thao

 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 533
Trước & đúng hạn: 533
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/03/2023 17:33:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 26
Tất cả: 125,885