VĂN HÓA-XÃ HỘI
Kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2023
03/10/2023 12:00:00

“Tuổi già nhưng trí không già

Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”

Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10/2023 là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước cũng như sự tri ân của những người trẻ tuổi đối với các lớp người đi trước.

Những năm qua nhờ những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình của nguời Việt Nam được nâng cao hơn. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định: "Chưa bao giờ lực lượng người cao tuổi nước ta lại đông đảo như hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kính trọng lớp người cao tuổi ở nước ta. Với uy tín cao, sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, cùng với vốn trí thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động và nghiệp vụ phong phú, đa dạng của mình thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc. Chúng ta trân trọng bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy...".

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội nước ta đã ban hành Pháp lệnh người cao tuổi quy định cụ thể về phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng đã đề ra yêu cầu: "Xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Phát huy vai trò Hội người cao tuổi Việt Nam".

Lúc sinh thời Bác Hồ luôn kính trọng người già và yêu quý trẻ em, Người xem những vị thượng thọ "là của quý giá của dân tộc" và những tấm gương sáng của các cụ phụ lão và thanh thiếu niên là "tượng trưng phúc đức của nước nhà" trong đường lối cách mạng dựa vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương "vận động tất cả lực luợng không để sót một người dân nào góp thành lực luợng toàn dân". Trong đó giới phụ lão có vai trò đặc biệt quan trọng. Bác nhấn mạnh "trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì". Bác còn nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" và Người chủ trương phải chống giặc dốt đi đôi với chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Các cụ già có thành tích học chữ quốc ngữ đã được Bác khen: "Chẳng những làm kiểu mẫu siêng năng cho con cháu mà lại còn tỏ ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam". Bác còn khẳng định truyền thống Diên Hồng là truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc ta và riêng các cụ phụ lão ta. Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thụ thanh nhàn, các cụ còn tổ chức đội bạch đầu quân để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, gìn giữ trật tự trị an trong làng xóm, giúp đỡ dân quân, tăng gia sản xuất, trồng cây gây rừng, cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về "tuổi cao, chí càng cao". Cả cuộc đời Bác luôn chiến đấu hy sinh không mệt mỏi vì dân, vì nước quên cả tuổi già, quên cả bản thân. Có thể nói, nỗi vui buồn, tình thương yêu của Bác đều gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân, trong đó có lớp người cao tuổi. Người đã quên đi hạnh phúc riêng của mình, sẵn sàng lấy tình yêu quê hương đất nước, yêu thương tất cả mọi người để làm nguồn sống, nguồn hạnh phúc. Người luôn lo trước nỗi lo của thiên hạ. Cuộc đời của Người là đức hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tương lai vận mệnh đất nước, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Người sống thật giản dị, không xa hoa. Điều đó tạo nên một con người cao thượng tuyệt vời.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi bắt nguồn từ yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, thể hiện đậm nét truyền thống của văn hóa dân tộc và đến nay còn nguyên giá trị đối với công tác vận động người cao tuổi trong giai đoạn cách mạng mới. Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng cho Hội người cao tuổi Việt Nam 18 chữ vàng chói lọi: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

 

Trong dịp này, các chi hội người cao tuổi xã Ninh Hải long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2023). Hội Người cao tuổi xã Ninh Hải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, gương mẫu, tích cực. Trong những năm qua Các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương luôn thường xuyên chăm lo, tạo điều kiện cho tổ chức Hội và người cao tuổi được bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong cuộc sống thường ngày Hội Người cao tuổi xã Ninh Hải cũng đã tổ chức thăm hỏi, rặng quà những cụ bị đau ốm, hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Đây là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa động viên kịp thời hội viên hội Người cao tuổi vượt qua mọi khó khăn, an lạc nơi tuổi già.

 
 
 
 

Nguyễn Diên

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 00:16:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863