VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Ninh Hải triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2022 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
16/06/2022 12:00:00

Xã Ninh Hải triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2022 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ngày 16/6/2022, Uỷ ban nhân dân xã Ninh Hải tổ chức Hội nghị triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Thực hiện Kế hoạch s15/KH-MT, ngày 30/5/2022 của Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang Thông báo ý kiến ngày 27/5/2022 của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức đợt vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Ninh Giang nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); Kế hoạch số 01/KH-BVĐ ngày 03/6/2022 của Ban vận động xây dựng quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam về tổ chức vận động xây dựng Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin 2 cấp huyện, xã năm 2022. Ban vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2022 xã Ninh Hải xây dựng kế hoạch triển khai đợt vận động như sau:

1. Mục đích và ý nghĩa của kế hoạch:

- Thông qua đợt vận động, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm phát huy truyền thống Uống nước, nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình để xây dựng nền độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cc tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩaQuỹ “chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin”.

- Nguồn quỹ thu được từ vận động, được sử dụng vào việc tổ chức thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin ..., hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng Đền liệt sĩ và nâng cấp tu bổ các công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta.

- Đợt vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ “chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin năm 2022 được triển khai thực hiện ở cả 2 cấp huyện, xã. Nguồn quỹ vận động được ở cấp xã phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo đúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ; nguồn quỹ vận động được ở cấp nào, sử dụng ở cấp đó.

2. Triển khai công tác tuyên truyền:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7); Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về chủ trương vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Qũy “chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp công sức để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng để họ có cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

- Thường xuyên cập nhật và thông báo công khai kết quả vận động quỹ trên hệ thống Đài truyền thanh xã, để các cơ quan, tổ chức đơn vị và các tầng lớp nhân dân nắm được.

3. Thời gian vận động: Đợt vận động được thực hiện tập trung cao điểm từ ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

4. Hình thức vận động: Vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ bng tiền mặt vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩaQũy “chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/Dioxin”.

4. Đối tượng vận động: Vận động cán bộ công chức, viên chức ; người hoạt động không chuyên trách, cán bộ giáo viên Trường Mầm non, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm các hộ gia đình trên địa bàn tham gia ủng hộ quỹ.

5. Đối tượng không vận động (Điều 178 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) bao gồm:

- Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu.

- Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh.

- Người khuyết tật theo quy định của phát luật về người khuyết tật.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

- Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Người mất năng lực hành vi dân sự.

6. Mức vận động.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, phấn đấu 01 ngày lương; người lao động trong các doanh nghiệp phấn đấu 01 ngày thu nhập.

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp tiết kiệm chi tiêu, trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị, tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất có thể.

- Đối với các hộ trên địa bàn khu dân cư, vận động các hộ tích cực tham gia ủng hộ quỹ với khả năng cao nhất.

7. Địa điểm tiếp nhận sự ủng hộ: Kinh phí ủng hộ từ cán bộ, công chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách xã, giáo viên trường Mầm Non, cán bộ nhân viên Trạm Y tế xã và các ban vận động thôn chuyểnvề đồng chí Nguyễn Tuấn Mức, Phó chủ tịch UBMTTQVN xã để tổng hợp.

8. Quản lý và sử dụng quỹ: Theo quy định của cấp trên.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, hưởng ứng phong trào Đền ơn đáp nghĩa do Trung ương phát động, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Hải đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Đợt vận động Quỹ phát triển rộng khắp trên địa xã, trở thành việc làm thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và và nhân dân trong xã góp phần tích cực làm cho đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình người có công với nước ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ gặp nhiều khó khăn về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, việc học tập của con em họ... đang rất cần được các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục quan tâm, giúp đỡ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 05:06:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0