CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Ninh Hải tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75, 60, 55, 40 năm tuổi Đảng và Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
29/07/2022 12:00:00

Đảng bộ xã Ninh Hải tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75, 60, 55, 40 năm tuổi Đảng và Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 29/7/2022, Đảng bộ xã Ninh Hải đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75, 60,55,40 năm tuổi Đảng và hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: trong Ban thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã và các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Buổi lễ diễn ra 03 nội dung chính:

- Tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 75, 60, 55, 40 tuổi Đảng.

- Quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại buổi lễ đã Công bố quyết định tặng Huy hiệu Đảng và trao tặng huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí 75, 60, 55, 40 năm tuổi Đảng.

"Trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Hoàng Thị Tờ - huy hiệu 75 năm tuổi Đảng" 
"Trao huy hiệu 60, 55, 40 tuổi Đảng"  
 
"Đồng chí Lê Văn Thái - Đại diện Đảng viên nhận huy hiệu đảng phát biểu tại buổi lễ"

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Đào Quốc Chiến - Huyện uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; cuối cùng là Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Đào Quốc Chiến - HUV - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã
triển khai quán triệu, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Vũ Văn Diệu - Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, có những thuận lợi cơ bản như Đảng và nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn thách thức đan xen như thời tiết diễn biến bất lợi, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã đạt được kết quả cao.

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt: công tác tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Theo đó, Tổng giá trị sản xuất trong xã ước đạt 175,83 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 51,94% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năng suất bình quân đạt 63,71 tạ/ha tổng sản lượng 1,602,37 tấn; Thực hiện tốt Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Ninh Hải về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do UBND xã làm chủ đầu tư.

Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm và làm tốt các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1”, trú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và giữ vững kết quả thực hiện các tiêu chí xã Đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Đảm bảo làm tốt công tác an ninh quốc phòng, thanh tra, tư pháp. Trong 6 tháng đầu năm đã xét hồ sơ và kết nạp mới 04 đồng chí, cử 02 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 03 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, tiếp nhận 08 đồng chí chuyển đến sinh hoạt, cử 05 đồng chí tham dự học lớp Sơ cấp lý luận chính trị, có 04 đồng chí đang học lớp Trung cấp lý luận chính trị, tiếp tục cử 05 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2022. Cùng với đó, cấp ủy đảng chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai, môi trường; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đồng chí Đào Quốc chiến - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và chính quyền xã đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Cấp ủy, chính quyền xã Ninh Hải cần thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội cấp trên để cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình của xã để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nghị quyết chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.”

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 06:39:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 48,920