TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG
Triển khai phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn xã Ninh Hải
30/08/2022 12:00:00

pTriển khai phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn xã Ninh Hải

Ngày 11/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1047/ STTTT-BCVTCNTT về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn các tài liệu để hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, bao gồm: Video bài giảng; Tài liệu dạng text; Tài liệu dạng slide; Tài liệu dạng video; Tài liệu dạng info.

UBND xã Ninh Hải đề nghị Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng xã, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn:

1. Phổ biến đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn mình để sử dụng và coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

(Tài liệu chi tiết tại địa chỉ: https://onetouch.mic.gov.vn/pho-cap-ky-nang-so/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo)

2. Lan tỏa qua 02 kênh Zalo và Viber để tuyên truyền đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các thông tin hữu ích, các câu chuyện thực tế về triển khai chuyển đổi số của các địa phương tại 02 địa chỉ gửi kèm theo:

- Đối với kênh Zalo, tên “Chuyển đối số quốc gia”, truy cập vào link và chọn "Quan tâm".

https://zalo.me/3302887077697757146?gidzl=sv4fE9f9_HVUZI4xcL7q4DcCA3w41_SMaeylFO01eKF3Y2fhqbUa49RSA6lG1F59bTabCMDpwkqQcalq6W&gidzl=z6yf96urI7tnSo4dRInAVlns8IPwU41zv25wT7ahH2otT7bo9YiKAxnxAIOZ9nKilIjzSJ6eQ5XiRZT1S0.

- Đối với kênh Viber, tên “Chuyển đối số quốc gia”, truy cập vào link và chọn "Tham gia kênh".

https://invite.viber.com/?g2=AQAgVS%2BdM11uI07VCxaerXp2utRGt60h9CPRhVaiJVQ%2BuCeq%2B0HfQfKMtCCW9%2BOx)&lang=en

Đề nghị Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng xã, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn quan tâm triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2119
Trước & đúng hạn: 2118
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 23:25:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 132,863