Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số: 87/KH-UBND 28/12/2023 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2024 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 93/TTr-UBND 28/12/2023 TỜ TRÌNH Xin hỗ trợ 30% kinh phí ngân sách huyện được hưởng từ nguồn xử lý đất độc lập hỗ trợ xã đầu tư cho công trình: San lấp Sân thể thao thôn Bồng Lai UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 91/TTr-UBND 27/12/2023 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị UBND huyện Ninh Giang kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” xã Ninh Hải năm 2023 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 106/TB-UBND 26/12/2023 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 186/QĐ-UBND 22/12/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận Công dân học tập năm 2023 trên địa bàn xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
Số:158/BC-UBND 20/12/2023 BÁO CÁO Kết quả xây dựng Xã hội học tập xã Ninh Hải năm 2023 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 151/BC-UBND 20/12/2023 BÁO CÁO Về việc xử lý, giải quyết đơn đề nghị UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 156/BC-UBND 20/12/2023 BÁO CÁO Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn xã Ninh Hải năm 2023 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 171/UBND - ĐC 20/12/2023 V/v trả lời nội dung đề nghị của công dân UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 01/BC-BCĐ 19/12/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 148/BC-UBND 19/12/2023 BÁO CÁO Kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 150/BC-UBND 19/12/2023 BÁO CÁO Kế hoạch tổ chức và quản lý Lễ Hô thần nhập tượng tại chùa Bồng Lai, thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
169/UBND-LĐTBXH 19/12/2023 V/v đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 170/CV-UBND 19/12/2023 V/v đề nghị cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho bố, mẹ quân nhân UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
Số: 184/QĐ-UBND 18/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” xã Ninh Hải năm 2023 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
146/BC-UBND 15/12/2023 BÁO CÁO Về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân trên Cổng DVC của tỉnh, Cổng DVC quốc gia UBND xã Tải file Tải về
177/QĐ-UBND 14/12/2023 BQUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi xã Ninh Hả UBND xã Tải file Tải về
167/UBND-NV 13/12/2023 V/v chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác chấm điểm CCHC năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
12/12 12/12/2023 DANH SÁCH Người dân, người đại diện tổ chức có thực hiện giao dịch và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Ninh Hải (Danh sách mẫu chính thức) UBND xã Tải file Tải về
176/QĐ-UBND 11/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban biên tập Đài Truyền thanh xã Ninh Hải UBND xã Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 169
Trước & đúng hạn: 169
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/03/2024 00:41:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Diên, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0978376248

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 133,994