Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
82/BC-UBND 23/09/2022 Báo cáo kết quả công tác xây dựng Làng văn hoá giai đoạn 2020-2022 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
80/BC-UBND 21/09/2022 Báo cáo tự kiểm tra việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
81/BC-UBND 21/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/10/2022 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
68/KH-UBND 21/09/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình thực hiện phòng trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2021-2026 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
152/UBND-NV 16/09/2022 Công Văn về việc tăng cường tin bài biên tập trên trang thông tin điện tử xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
153/UBND-NV 16/09/2022 Công văn về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
75/BC-UBND 08/09/2022 báo cáo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
755/QĐ-UBND 07/09/2022 Kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cưui quân nhân xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
46/TB-UBND 07/09/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban khối UBNDxax định kỳ tháng 8/2022 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
752/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất các nhà trường trên địa bàn xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
61/KH-UBND 20/08/2022 Kế hoạch giao chỉ tiêu thu năm 2022 trên địa bàn xã UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
751/QĐ-UBND 19/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
751/QĐ-UBND 19/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
751/QĐ-UBND 19/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
749/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Ninh Hải giai đoạn 2021-2030 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
750/QĐ-UBND 18/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng thôn trên địa bàn xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
66/KH-UBND 15/08/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 (1945-2022) UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
747/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
748/QĐ-UBND 12/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Ninh Hải giai đoạn 2020-2025 UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
KH 12/08/2022 Kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã Ninh Hải UBND xã Ninh Hải Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2948
Trước & đúng hạn: 2948
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 05:38:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NINH HẢI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Đào Công Hàm, Bà Lê Thị Linh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải

Điện thoại: 0376251146

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 48,918